کاربر zrastegar

فعالیت توسط zrastegar

امتیاز: 226,430 امتیاز (رتبه بندی #1)
سوالات: 562 (1 انتخاب به عنوان بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 4,813 (75 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 238
آمار امتیازدهی: 1 سوال, 0 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 1 امتیاز مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 3 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...