قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

1111

10 - مسیر هسته ای ایران – ۱۰ ( گرفتن امتیاز در مذاکرات )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

١٢- راههاى امتیاز گرفتن در مذاکرات چیست ؟ ١٣٩٣/٠٩/٢٢

امتیاز دادن یا گرفتن در هرگونه مذاکرات در هر کجاى عالم ، به یک فرمول کلى بر میگردد و آن عناصر” قدرت ” و ” امکان و توانمندى ” است.

میزان و ملاک ، ” حق ” نیست ، ” توانایى ” است.

برچــســب ها

برچــســب ها