قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

2lkpa14

108 - دومین درس درحوزه تربیت دینی فرزند

نویسنده : زهرا رستگار

تربیت دینی فرزند دومین درس درحوزه تربیت دینی فرزند اولین روش که در تربیت دینی فرزند به اون پرداخته میشود: روش تداعی معانی؛یعنی همراه شدن آموزش با یک خاطره خوشایند القای ارزشهای دینی تا حدود شش سالگی بطور مستقیم امکان پذیر است زیرا کودک تااین سن مقاومت روانی فراوانی در مقابل آموزه های دینی ندارد […]

برچــســب ها

برچــســب ها