قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

cCOLnZuAqJ

15 - اسیدپاشی

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

نقد کلیپ سخنرانى حجه الاسلام آقا میرى در مورد اسید پاشى :

مخاطب سخنرانى کیست ؟ در جامعه امروز ما چه کسانى مدافع تجاوز و تعدى و قتل و ضرب و شتم هستند ؟

متدینین ؟ دولتى ها ؟ احزاب ؟

برچــســب ها

برچــســب ها