قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

4

40 - بصیرت

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

تهیه کننده : آقای مهندس سید محمد سیدی

با مروری برنقاط ضعف وقوت تاریخ اسلام از زمان پیامبرگرامی اسلام(ص) و ائمه اطهار (ع) تاکنون (انقلاب اسلامی)،آنچه بیش از هر عاملی درسربلندی ،پیروزی و موفقیت ویا عدم رسیدن به آنهاتاثیر داشته، برخورداری ویا کمبودعوام وخواص از “بصیرت”بوده است .

برچــســب ها

برچــســب ها