قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

5f4e1ad0a32a840fce86f70b5492bd25

384 - عوامل تهدیدکننده ی بهداشت روانی درخانواده

نویسنده : زهرا رستگار

عوامل تهدیدکننده ی بهداشت روانی درخانواده   آن چه از متن قرآن و سنت، درباره ی عوامل استحکام خانواده به دست می آید، می تواند در ابعاد مختلف ارزیابی شود. بی تردید یکی از جلوه های آن، توجه به عوامل تنش زا در محیط خانواده است؛ عواملی که نشاط و طراوت اعضای خانواده را تهدید […]

423076_764

189 - نیازهای کودکان به بهداشت روانی دلخواه

نویسنده : زهرا رستگار

نیازهای کودکان به بهداشت روانی دلخواه   پدر و مادر به آسانی می توانند نیازهای جسمی فرزندشان همچون غذای مقوّی، پوشاک گرم، به هنگام سردی هوا و وقت مناسب خواب آنان را تشخیص دهند. با این حال، ممکن است ضروریات روانی و عاطفی وی چندان آشکار نباشد. بهداشت روانی مطلوب، این امکان را به بچه […]

668591_iWcJ0iZ7

188 - آنچه هر کودک براى داشتن سلامت روان به آن نیاز دارد

نویسنده : زهرا رستگار

آنچه هر کودک براى داشتن سلامت روان به آن نیاز دارد   براى پدر و مادر شناخت نیازهاى جسمى فرزندشان آسان است. مثل تغذیه، لباس‏هاى گرم به هنگام سرما، زمان خواب در ساعت مناسب. ولى نیازهاى روحى و احساسى کودک ممکن است مشخص نباشد. سلامت روانى کودک باعث مى شود تا بچه‏ها خوب تفکر نمایند، […]

668591_iWcJ0iZ7

144 - بهداشت روانی کودک

نویسنده : زهرا رستگار

بهداشت روانی کودک کودک از بدو تولد تحت تاًثیر محیط قرار می گیرد و در مسیر رشد ، مراحل روانی – اجتماعی مختلفی را طی می کند. لذا اگر والدین محترم ، نسبت به این مسائل آگاهی لازم را نداشته باشند ، رفتار غلطشان موجب وارد آمدن انحرافات روانی خطرناک به کودکانشان خواهند شد. بنابراین در […]

برچــســب ها

برچــســب ها