قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

photo_2014-12-28_21-02-16

68 - نهم ربیع ، جهالت ها و خسارت ها

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

کتاب ” نهم ربیع ، جهالت ها و خسارت ها ” ، تحقیقی بسیار علمی و ارزشمند از محقق عزیز جناب حجت الاسلام مهدی مسائلی است .
در این کتاب شما میتوانید به نهایت جهالت متحجرین ( حجتیه و شیرازیها ) ، در برخورد با مسایل دینی ، و نیز انحرافی که در متدینین ما ایجاد کردند ،آشنا شوید .

download (3)

55 - پدیده ای به نام تعصب و تحجر

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

امام سجاد ع : سبحان الله! چقدر راهها تنگ و دشوار است بر کسى که تو راهنمایش نیستى ! و چقدر ” حق ” واضح است ، نزد کسى که تو راهش را نشانش دادى !!
هدایت و کسب قدرت تمیز ، از وعده هاى قطعى خداوند براى بشر است به شرط خواست و تلاش خود انسان.

339892_9819iTKb

16 - دین پوسته اى – ١

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

دین پوسته اى – ١ ( ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ )

در بحث قرآن ناطق مطرح شد که چگونه طاغوت ادیان آزادى بخش را به تحریف برده و دوباره با گفتار و روش نو بر گرده مردم سوارمیشوند.

خداوند در قرآن به ارسال رسل به تناوب براى ارائه راه سعادت و مبارزه با طاغوت به مردم تاکید دارد.

ترغیب به مبارزه و شهادت طلبى براى تثبیت دین خدا و نجات انسانها.

برچــســب ها

برچــســب ها