قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

13

365 - نکاتی در تحکیم روابط زن و شوهر

نویسنده : زهرا رستگار

نکاتی در تحکیم روابط زن و شوهر   ۱) ارتباط کلامی صمیمانه : یکی از مواردی که در تحکیم روابط زن و شوهر بسیار مؤثر است ارتباط کلامی و نوع محبت و مبادله کلمات و حرفهایی است که در طول شبانه روز بین زن و شوهر مطرح می شود. مصادیق ارتباط کلامی صمیمانه : ▪ […]

برچــســب ها

برچــســب ها