قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

pha9okv75ly5cerbuc

32 - ولایت فقیه ، ادله نقلی -٢

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

ولایت فقیه ، ادله نقلی -٢ تهیه و تنظیم : استاد بهنام بهرمن .
دسته ی چهارم – جلوگیری از عجله در قیام
در کتب روایی، به روایاتی فراوان بر می خوریم که داشتن نیت جهاد را کافی می دانند و به شیعیان امر می کنند که باید منتظر امام زمان، علیه السلام، باشند و نباید جلوتر از امام خویش حرکت کنند و دست به مبارزه بزنند .
دسته ی پنجم – جلوگیری از همراهی قیام کنندگان
دسته ی ششم – روایات تقیه

MobarezClip.com

31 - ولایت فقیه ، ادله نقلى- ١

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

ولایت فقیه ، ادله نقلى – ١

تهیه و تنظیم : استاد بهرمن

(آشنایى محبین و پیروان اهل البیت ع با مبانى نقلى سیاست و مدیریت تشکل و انسجام امت اسلامى، در زمان غیبت قرآن ناطق عج ، بسیار ارزشمند و ذى قیمت بلکه در دنیاى پر فتنه امروز ضرورى است.
در شیعه شش تز فکرى وجود دارد که هر کدام دلایلی از روایات دارند. ذیلا با ذکر مستندات هر کدام ، تحلیل و نقد صحیح آن از دید جامع شریعت تقدیم میگردد :

برچــســب ها

برچــســب ها