قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

938344

101 - وظایف متقابل همسران

نویسنده : زهرا رستگار

وظایف متقابل همسران نحوه تعامل همسران برقراری ارتباطات و تعامل بادیگران ،زندگی انسان  را شکل می دهد . هر انسانی در طول روز باهمسر، فرزندان، همکاران، فروشندگان و . . . تعامل می‌کند و با آنها در ارتباط هست . روابط فرد در زندگی به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند : روابط اجتماعی و شغلی […]

برچــســب ها

برچــســب ها