قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

a74

9 - راهکار طلایی برای تربیت کودکان موفق

نویسنده : زهرا رستگار

۶ راهکار طلایی برای تربیت کودکان موفق : لازم نیست کارشناس مسایل کودک باشید تا کودکان موفق تربیت کنید. برای اینکه کودک از همان ابتدای کودکی موفقیت را تجربه کند والدین باید به او، عشق و توجه بدهند و نیازهای کودک را بشناسند و در جهت برطرف کردن آنها تلاش کنند. برای تربیت کودکانی موفق و با استعداد و سالم ، ۶ مورد زیر را رعایت کنید.

برچــســب ها

برچــســب ها