قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

259888_848

45 - مهارت حل دعوا

نویسنده : زهرا رستگار

بسیاری از زوج‏های جوان نمی‏دانند چگونه باید دعوا کنند و یا چگونه به دعوا فیصله دهند. واقعیت این است که به رغم تصور بسیاری، دعوا کردن با همسر می‏تواند تجربه وحشتناکی نباشد و البته پایان دادن به آن نیز آنقدرها سخت نیست.

برچــســب ها

برچــســب ها