قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

148213_955

22 - تعریف حسادت

نویسنده : زهرا رستگار

حسادت یک احساس عاطفی است. برخی از دانشمندان معتقدند که این احساس غریزی است و در میان انسان سابقه­ای دیرینه دارد. این اختلال نوعی واکنش عاطفی در برابر از دست دادن احتمال و یا تصور از دست دادن محبت یک دوست است.

89791498

21 - راهکار های برای درمان حسادت در کودکان

نویسنده : زهرا رستگار

برای جلوگیری از ظهور و رشد حسادت در کودکی، لازم است توجه داشته باشید که کودک را به دلیل حسادت مورد ملامت و سرزنش قرار ندهید، بلکه با هم‌دردی و هم‌دلی و با برخوردهای حساب شده، در جهت حذف علت‌های آن گام‌های مؤثری بردارید.

h162h30

17 - دغدغه‌های مهم خانواده‌های تک‌فرزند

نویسنده : زهرا رستگار

یکی از دغدغه‌های مهم خانواده‌های تک‌فرزند این است که برای اقدام به بارداری دوم، چه زمانی و با چه فاصله زمانی‌ای نسبت به تولد فرزند اول مناسب است…

برچــســب ها

برچــســب ها