قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

internet

71 - بلاغت اینترنتی مهم‌ترین مشکل ما در فضای مجازی

نویسنده : زهرا رستگار

رسانه تجاری، چه فر‌صت‌ها و ظرفیت‌هایی برای جامعه ایران و خانواده ایرانی دارد و برای مقابله با ضرر‌های آن چه راهبردی را باید پیش گرفت؟

برچــســب ها

برچــســب ها