قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

87624330_XS

361 - روابط سالم در خانواده و داشتن خانواده شاد

نویسنده : زهرا رستگار

روابط سالم در خانواده و داشتن خانواده شاد     دو عنصر حیاتی و کلیدی برای حفظ روابط سالم در خانواده ، اول : همدلی و درک میان اعضای خانواده و دوم : توان حل مسائل است . فهمیدن همدیگر پلی برای ایجاد حل مسائل است.   ضمن این که حل مسائل همراه با احساس […]

شغل-پردرآمد

102 - یک نکته مهم و قابل توجه برای خانواده ها ( به ویژه خانوم ها )

نویسنده : زهرا رستگار

یک نکته مهم و قابل توجه برای خانواده ها ( به ویژه خانوم ها ) خانواده مانند هر اجتماع دیگر نیاز به « مدیر » دارد ، به عبارت دیگر یک نفر باید تصمیم نهایی را بگیرد و دیگران مطیع او باشند ، در مورد خانواده سه شکل مدیریت قابل تصور است:  زن و مرد […]

1377453370707234

29 - روابط سالم در خانواده و داشتن خانواده شاد

نویسنده : زهرا رستگار

دو عنصر حیاتی و کلیدی برای حفظ روابط سالم در خانواده ، اول : همدلی و درک میان اعضای خانواده و دوم : توان حل مسائل است . فهمیدن همدیگر پلی برای ایجاد حل مسائل است.

برچــســب ها

برچــســب ها