قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

og7tje9cqr15xkjkvdhf

314 - ۹ دشمن زندگی زناشویی از دیدگاه روانشناسان

نویسنده : زهرا رستگار

۹ دشمن زندگی زناشویی از دیدگاه روانشناسان   برای اینکه زندگی زناشویی خوبی داشته باشیم، لازم نیست که بیخودی به دنبال راه های معجزه آسا باشیم. ضمن اینکه باید بدانید که خوشبختی در زندگی زناشویی و داشتن یک زندگی زناشویی موفق بعد از ازدواج، هیچ ارتباطی به رویاپردازی و ایده آل نگری نداشته و در […]

images

241 - تحمل شوهر بداخلاق (هنر رابطه زن و مرد )

نویسنده : زهرا رستگار

تحمل شوهر بداخلاق (هنر رابطه زن و مرد ) تحمل شوهر بداخلاق چگونگی برخورد با یک شوهر عصبانی، به میزان شکیبایی شما و میزان آسیبی که به شما وارد می گردد، بستگی دارد. آزارهای عاطفی و روحی امری واقعی اند و افراد مختلف میزان صبر متفاوتی دارند.   رفتار با شوهر بداخلاق، کار ساده ای […]

24215418784140821520619114688129128245164138

50 - ۹دشمن زندگی زناشویی از دیدگاه روانشناسان

نویسنده : زهرا رستگار

برای اینکه زندگی زناشویی خوبی داشته باشیم، لازم نیست که بیخودی به دنبال راه های معجزه آسا باشیم. ضمن اینکه باید بدانید که خوشبختی در زندگی زناشویی و داشتن یک زندگی زناشویی موفق بعد از ازدواج، هیچ ارتباطی به رویاپردازی و ایده آل نگری نداشته و در عین حال چیزی نیست که بدون هیچگونه تلاش و اراده ای، تحقق بپذیر

برچــســب ها

برچــســب ها