قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

20153911163530a

275 - روابط دوران نامزدی تان سرد شده؟ این کارها را انجام دهید

نویسنده : زهرا رستگار

روابط دوران نامزدی تان سرد شده؟     این کارها را انجام دهید   اگر دختر و پسر به موقع متوجه سردی روابط نشده و فکری برای روند پیشرفت سردی روابطشان نکنند، یقیناً با هجوم افکاری چون از بین رفتن علاقه،‌ از چشم افتادن و … به ذهنشان از تشکیل زندگی مشترک آینده بی رغبت […]

namzadi-irjavan.ir-00

250 - مهمتـرین اشتـباهات غیـرقابل جبـران دوران نامـزدی

نویسنده : زهرا رستگار

مهمتـرین اشتـباهات غیـرقابل جبـران دوران نامـزدی دوران نامزدی در فرهنگ عامه به عنوان خوش ترین دوران زندگی جا افتاده است. دورانی که فلسفه به وجود آمدنش شناخت بیشتر است اما هیجان در آن غلبه دارد. بخشی از اشتباهاتی که در دوران نامزدی اتفاق می افتد و گاهی تا آخر عمر گریبانگیر دو طرف می شود، […]

01

46 - رابطه جنسی در دوران نامزدی چگونه باشد؟

نویسنده : زهرا رستگار

در فرهنگ ایرانی دو تعریف برای دوران نامزدی وجود دارد. برخی از خانواده ها دوران بین بله برون و عقدکنان را دوران نامزدی می نامند. اما اغلب خانواده های ایرانی دوران بین عقدکنان و عروسی را به این نام می خوانند. حد و حدود روابط جنسی از نگاه شرع، قانون و جامعه، در هریک از این موقعیت ها متفاوت است.

برچــســب ها

برچــســب ها