قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

امام-رضا

59 - خواهران دوقلو و امام رضا(ع )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

یکی از خادمان اقا علی بن موسی الرضا تعریف میکرد

داشتم توصحن انقلاب قدم میزدم دیدم کنارپنجره فولاد خیلی شلوغه . سریع خودم رو رسوندم به پنجره فولاد .
دیدم امام رضا علیه السلام به اذن خدا یک دخترچهارساله که کورمادرزادبود رو شفادادن .

برچــســب ها

برچــســب ها