قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

images

118 - “آزادمردی” اصل مهم تربیت فرزند

نویسنده : زهرا رستگار

اى پدر و اى مادر، مى‏خواهى درباره فرزندت چگونه نقشى داشته باشى؟ و شما اى معلم و شما اى مربى، مى‏ خواهى درباره این دخترکان و پسرکان چگونه نقشى داشته باشى؟ آیا شما مى‏خواهى سلب کننده آزادى و اختیار بچه‏ها باشى، و تازه اسمش را بگذارى دلسوزى و تربیت؟! « من خیلى پدر خوبى هستم؛ […]

برچــســب ها

برچــســب ها