قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

Children_Playing_with_Balloons_1

174 - بازی، حیات کودک

نویسنده : زهرا رستگار

بازی، حیات کودک بازی و رشد محرکی چون بازی بر رشدِ شناختی، عاطفی، اجتماعی و فیزیکی کودک تأثیر بسزایی دارد. تحقیقی نشان داده است، محیطی که کودک در آن شانس بازی ندارد، چه تأثیراتی بر او می گذارد؟  تعدادی از این کودکان در محیط هایی کاملاً ایزوله زندگی کردند حتی تختهایشان طوری قرار داشت که […]

images

150 - شیوه‏هاى کاهش و حذف رفتارهاى نامطلوب در کودکان

نویسنده : زهرا رستگار

شیوه‏هاى کاهش و حذف رفتارهاى نامطلوب در کودکان     شکى نیست که کودکان از طریق مشاهده و سایر ادراکات حسى خود از همان اوان کودکى دائما اطلاعات دریافت کرده و آن‏ها را درون‏ریزى مى‏کنند. پس مدتى کوتاه این اطلاعات دریافت‏شده جزء وجود آن‏ها مى‏شود و رفته رفته براساس همین یافته‏ها شخصیت آن‏ها شکل مى‏گیرد […]

برچــســب ها

برچــســب ها