قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

7953_187

181 - قبل از یک سالگی ، شیر گاو ممنوع

نویسنده : زهرا رستگار

قبل از یک سالگی، نباید به کودک شیر گاو بدهید تعجب نکنید، زیرا بدن نوزاد به شیر مادر نیاز دارد، نه به شیر فرآوری نشده گاو. اگر مادری نمیتواند بنابر دلایلی به کودک خود شیر دهد بهتر است به دنبال شیر خشک غنی شده با آهن که از شیر معمولی درست شده باشد بگردد. این […]

laughing baby playing with mother

178 - چند نکته ساده در مورد از شیر گرفتن کودک

نویسنده : زهرا رستگار

چند نکته ساده در مورد از شیر گرفتن کودک     ۱- مدت زمان کامل شیردهی طبق نظر قرآن کریم، ۲۴ ماه قمری است؛ لذا سعی کنید به هیچ وجه قبل از این مدت کودک را از شیر نگیرید.   ۲- راههای مختلفی برای ایجاد بی میلی کودک نسبت به پستان مادر وجود دارد؛ انواع […]

18812644724414715816022741994210781222143

177 - آداب الهی و بهداشتی از شیر گرفتن کودک

نویسنده : زهرا رستگار

آداب الهی و بهداشتی از شیر گرفتن کودک شیر دادن و گرفتن یک دستور الهی در قران است :   * قران مدت معمولی شیر دادن را برای کودک ۲ سال کامل ( ۲۴ ماه ) اعلام فرموده است :   – آیهء ۲۳۳ سوره مبارکه بقره : و الوالداتِ یُرضِعنَ اَلادَهُنَّ حولَینِ کامِلَین ارادَ […]

برچــســب ها

برچــســب ها