قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

images

208 - باربی کیست و چگونه سبک زندگی را تغییر می‌دهد؟

نویسنده : زهرا رستگار

  باربی کیست و چگونه سبک زندگی را تغییر می‌دهد؟   عروسک باربی در این خصوص جایگاه ویژه‌ای دارد، چرا که به کمک تبلیغات گسترده‌ای که حول محور آن صورت می‌گیرد به خوبی می‌تواند مفاهیم مورد نظر طرّاحان خود را القا کرده و انتقال دهد. باربی از منظر‌های مختلف به عنوان الگو و سرمشق به […]

برچــســب ها

برچــســب ها