قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

allame1_vxrwvdk

37 - علامه جعفری و زیباترین دختر دنیا

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

از علامه جعفری می پرسند چی شد که به این کمالات رسیدی ؟

ایشان در جواب خاطره ای از دوران طلبگی تعریف میکنن و اظهار میکنند که هر چه دارند از کراماتی ست که بدنبال این امتحانالهی نصیبشان شده است .

برچــســب ها

برچــســب ها