قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

80807607-4831549

206 - معایب ماهواره و عوامل خطر زا

نویسنده : زهرا رستگار

    معایب ماهواره و عوامل خطر زا استفاده از ماهواره، تلفن همراه و دیگر وسایل ارتباط جمعی که امروزه به آسانی در دسترس همگان قرار دارد و نیز به وفور مورد استفاده قرار می گیرد و روزه به روز بر قابلیت ها، تنوع و اَشکال آن افزوده می شود همانند بسیاری از ابزار زندگی، […]

how-teens-and-their-parents-use-social-media-1-638

163 - نوجوان و رسانه

نویسنده : زهرا رستگار

نوجوان و رسانه استفاده از رسانه ها چه مشکلاتی در نوجوانان ایجاد می کند؟ امروزه نقش رسانه ها از جمله اینترنت در زندگی و تعلیم و تربیت نوجوانان انکارناپذیر است و تأثیرگذاری آن ها بر نوجوانان روز به روز بیش تر می شود. زندگی در جهان مُدرن بدون اینترنت و سایر رسانه های گروهی قابل […]

301463

162 - عشق‎های اینترنتی ، پیامدها و نتایج

نویسنده : زهرا رستگار

گزارش از عشق‎های اینترنتی و پیامدهای حاصل از آن برای روابط نا‌سالم و عشق‌های اینترنتی، چگونه می‌توان تدبیر فرهنگی کرد؟ پدیده عشق از مهم‎ترین پدیده‎هایی است که در نهاد انسان وجود دارد و به صورت‎هایی متفاوت متجلی می‎شود: عشق انسان به معبود، عشق انسان به خود، عشق به انسان‎های دیگر، عشق به مادیات… یکی از […]

برچــســب ها

برچــســب ها