قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

8eaf834ff6a789b3bb12e98f36ea18a1

124 - لجبازی نوجوانان

نویسنده : زهرا رستگار

لجبازی نوجوانان   لجبازی و عصیانگری نوجوانان یکی ازمشکلات بزرگ خانواده‌ها است و والدین زیادی با آن دست به گریبان هستند به طوری که کل سیستم خانواده را درگیر کرده و آسایش و امنیت آنها را بر هم می‌زند. گفتیم که از دیدگاه روان‌شناختی و جامعه‌شناختی، علل و انگیزه‌های عصیانگری در نوجوانان به سه عامل […]

برچــســب ها

برچــســب ها