قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

zanashoei-irjavan.com_.JPG2

36 - (لذت‌ افزایی رابطه جنسی)

نویسنده : زهرا رستگار

قرار به وقت عاشقی
۱) کلمات سحرآمیزی وجود دارند که قبل از رابطه جنسی می‌توانید از آنها استفاده کنید:
شناخت ویژگی های بدنی
افراط و تفریط نداشته باشید

97d2860871f3d35e35f6eb0477d3015a_XL

34 - کانون سرد خانواده را که به علت مشکلات جنسی بوجود آمده، مجدداً گرم کنید؟

نویسنده : زهرا رستگار

چگونه میتوان کانون سرد خانواده را که به علت مشکلات جنسی بوجود آمده، مجدداً گرم کنید؟
چگونه میتوان آقایان را به اوج لذت جنسی رساند؟
نقاط تحریک پذیر آقایان کجاست؟
چگونه باید با شوهر تان برخورد رفتاری موثر جنسی داشته باشید؟

برچــســب ها

برچــســب ها