قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

teen-silhouette

156 - نگاهى به تحوّلات دوران نوجوانى “جسمی، جنسی، شناختى و اخلاقی”

نویسنده : زهرا رستگار

نگاهى به تحوّلات دوران نوجوانى “جسمی، جنسی، شناختى و اخلاقی”   دوران نوجوانی، هم از نظر نوجوانان و هم از نظر والدین دشوارتر از دوران کودکى قلمداد شده است. ۳۰۰ سال پیش از تولّد مسیح(علیه السلام)، ارسطو چنین اظهار داشت: نوجوانان پرشور و آتشى مزاجند و آماده اند که خود را به دست غرایز بسپارند. […]

برچــســب ها

برچــســب ها