قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

zam-va-mard

366 - راز تفاوت جنسیتی

نویسنده : زهرا رستگار

راز تفاوت جنسیتی   دانستن تفاوت های جنسیتی مانع خیلی از دعواهای بی مورد میان همسران می شود و به آنان کمک می کند اختلاف های شان را بهتر مدیریت کنند.   اقتدارطلبی مردان روانشناس ها می گویند اگر یک چیز مردها را از زن ها متفاوت کند، آن ویژگی رقابت جویی و اقتدارطلبی مردهاست. […]

hamsardari

258 - ده نکته از مهارتهای همسرداری

نویسنده : زهرا رستگار

ده نکته از مهارتهای همسرداری اما این ده نکته مهم برای مردان خانواده که خیلی خوب است که در امر همسرداری بهتر رعایت کنند. ۱- مردان خانواده ! طوری رفتار کنید که زن بداند وجودش حتماً لازم است، زیرا اگر این کار را نکنید افکارش او رابه جایی میکشاند که فکر میکند وجودش غیر ضروری […]

برچــســب ها

برچــســب ها