قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It

66 - راه حل رهایی از بیست رنج مشقت بار در زندگی

نویسنده : زهرا رستگار

از همین الان شروع کنید، عذاب کشیدن را بگذارید کنار:

۱ . آنها که تحقیرتان می کنند

ارتباطات در زندگی راهیه برای کمک و همدردی نه این که باعث رنجش و آزردگی باشه. پس وقت تون رو با افراد باهوش و خوش فکر سپری کنین.

برچــســب ها

برچــســب ها