قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

images (1)

6 - مسیر هسته ای ایران – ۶ (نمره به تیم مذاکره )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

نمره شما به تیم مذاکره کننده چیست ؟ ۱۳۹۳/۰۹/۱۵
با توجه به انتقاداتى که به مذاکرات توسط مثلا آقاى نبویان یا غضنفرى میشود ، در مجموع به نظر شما “نمره تیم مذاکره کننده ( بچه هاى انقلاب ) چند است؟ “

برچــســب ها

برچــســب ها