قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

دعوای-زن-و-شوهر-ها-1

87 - چند نکته برای جلوگیری از پدیدار شدن دعوا و جرّ و بحث بین همسران

نویسنده : زهرا رستگار

چند نکته برای جلوگیری از پدیدار شدن دعوا و جرّ و بحث بین همسران ۱٫ همسران باید دقت داشته باشند که چه وقت یک گفت وگوی سالم به بحث تبدیل می شود و درست در همان موقع، سکوت کنند. ۲٫ آنها علاوه بر این که باید لحن صحبت کردن خود را درست کنند، باید به […]

برچــســب ها

برچــســب ها