قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

Article102009

185 - ۱۰ بازی کم سروصدا برای تقویت و پرورش هوش کودکان

نویسنده : زهرا رستگار

آشنایی با ۱۰ بازی بی سر و صدای آپارتمانی معرفی بازی‌های آپارتمانی که اجرای آن‌ها ساده باشد به پرورش فکری، شخصیتی و تقویت هوش کودکان کمک می‌کند. ۱ – بازی کی از چی خجالت می کشد؟ (هدف: جرأت آموزی، رفع خجالت، حساسیت زدایی) قابل اجرا از ۵ سالگی:هر یک از کودکان بیان می کند که […]

Children_Playing_with_Balloons_1

174 - بازی، حیات کودک

نویسنده : زهرا رستگار

بازی، حیات کودک بازی و رشد محرکی چون بازی بر رشدِ شناختی، عاطفی، اجتماعی و فیزیکی کودک تأثیر بسزایی دارد. تحقیقی نشان داده است، محیطی که کودک در آن شانس بازی ندارد، چه تأثیراتی بر او می گذارد؟  تعدادی از این کودکان در محیط هایی کاملاً ایزوله زندگی کردند حتی تختهایشان طوری قرار داشت که […]

children-playing-007

173 - بازى و شکوفایى کودکان

نویسنده : زهرا رستگار

بازى و شکوفایى کودکان   بازی آنگونه فعالیتى است که توام با سرخوشى و لذات باشد . بازی ، همان مفهوم کار ، در رده سنى کودکان و نوجوانان است . هر چه سن بالاتر مى رود . انگیزه اشتغال رنگ کمترى از تمایل به سرخوشى و شادمانى هیجانى دارد و بیشتر به بصیرت و […]

13546288921

171 - نقش همبازی ها در رشد شخصیت کودک

نویسنده : زهرا رستگار

نقش همبازی ها در رشد شخصیت کودک در عین حال که وجود رابطه ای صمیمی و همبازی شدن با بزرگسالی مهربان برای ایجاد احساس اعتماد و ارزش، رفع نیازمندی ها، پاسخ به پرسش ها و حل مشکلات کودک الزامی است، کنش متقابل با کودکان دیگر نیز در این فرایند نقشی عمده بازی می کند. همسالان […]

برچــســب ها

برچــســب ها