قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

images

241 - تحمل شوهر بداخلاق (هنر رابطه زن و مرد )

نویسنده : زهرا رستگار

تحمل شوهر بداخلاق (هنر رابطه زن و مرد ) تحمل شوهر بداخلاق چگونگی برخورد با یک شوهر عصبانی، به میزان شکیبایی شما و میزان آسیبی که به شما وارد می گردد، بستگی دارد. آزارهای عاطفی و روحی امری واقعی اند و افراد مختلف میزان صبر متفاوتی دارند.   رفتار با شوهر بداخلاق، کار ساده ای […]

برچــســب ها

برچــســب ها