قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

دعوای-زن-و-شوهر-ها-1

98 - رفتار با همسر بد دهان

نویسنده : زهرا رستگار

رفتار با همسر بد دهان ۳ سال است که ازدواج کرده ام. یک فرزند ۶ ماهه دارم. خانمم بد دهانی می کند. هر کاری که کرده ام نه تنها بهتر نشده که بدتر هم شده است. زندگی را برایم تلخ کرده است. من هم گاهی مجبور می شوم جوابش را بدهم و گاهی برای فرار […]

برچــســب ها

برچــســب ها