قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

تربیت-کودک-مشکل-گشا-و-مستقل-2

116 - از نوجوانان ایراد نگیرید

نویسنده : زهرا رستگار

از نوجوانان ایراد نگیرید چگونه با نوجوانان رفتار کنیم ؟ در این مطلب قصد مان این است که به پدران و مادران بگوییم که اینقدر از نوجوانان ایراد نگیرید بلکه از تشویق و دلگرمی نیز در تربیت فرزند نوجوانشان استفاده کنند. نوجوانی دوره ای بحرانی و مهم در زندگی فرزندان ماست. نه نوجوان بودن آسان […]

برچــســب ها

برچــســب ها