قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

13911223000412_photoa

30 - رنکینگ های ایران

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

رنکینگ های ایران

آیا می دانید جمهوری اسلامی ایران در میان هشت《۸》 کشور هسته‌ای جهان قرار دارد

✾ آیا می دانید جمهوری اسلامی ایران، جز هشت《۸》 کشور دارای قدرت تولید مستقلموشک‌هایی⇯ با برد بیش از ۲۰۰۰کیلومتر (شهاب۳، فادر، سجیل و…) قراردارد

برچــســب ها

برچــســب ها