قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

parenting2

167 - دلبستگی کودکان به والدین ، انواع و اختلالات آن

نویسنده : زهرا رستگار

انواع دلبستگی کودکان به والدین شاید برای والدین عزیز جالب باشد که بدانند رفتارهایشان در سالهای اولیه زندگی کودک، موجب شکل گیری نوعی از دلبستگی در او می شود که این موضوع بر نحوه رفتارها و ذهنیت و بالاخره شخصیت یک کودک، تاثیر گذار است. دلبستگی کودکان به والدین اما در مورد انواع وابستگی فرزندان […]

برچــســب ها

برچــســب ها