قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

V1379388460

142 - قانونمندی کودکان در خانواده

نویسنده : زهرا رستگار

قانونمندی کودکان در خانواده قانونمندی کودکان، محیطی دلنشین و قابل پیش بینی در خانواده فراهم می کند. برای داشتن یک محیط امن، سالم ، صمیمانه و قابل پیش بینی برای کودک و والدین، به قانون و اجرای ان نیاز داریم. نبود قانون در خانه باعث می شود که محیط خانواده ، هم برای بچه ها […]

برچــســب ها

برچــســب ها